MENU
Japanese

About us

Organization

Chairperson

 • Takashi ITO(Kyushu Univ.)

Executive Vice Chairperson

 • Hiroshi KIMURA(Tokyo Tech.)

General Affairs Committee

 • *Izuho HATADA *Chairperson
 • Atsushi KANEDA
 • Kazuya IWAMOTO

Public Relations Committee

 • *Yutaka KONDO *Chairperson
 • Jun-ichi NAKAYAMA
 • Takashi SADO
 • Masaya OKI
 • Noriko SAITO

Treasurer

 • Kinichi NAKASHIMA
 • Hiromu SUZUKI

Selection Committee for Awards

 • *Yoichi SHINKAI *Chairperson
 • Yae KANAI
 • Tetsu KINOSHITA
 • Yasuyuki OHKAWA
 • Ichiro HIRATANI
 • Hitoshi KURUMIZAKA

Committee members

Successive Chairmans

 • Syouji TAJIMA(Osaka Univ.) 2006.12-2010.5
 • Hiroyuki SASAKI(Kyushu Univ.) 2010.6-2013.6
 • Toshikazu USHIJIMA(NCCRI) 2013.6-2016.6
 • Yoichi SHINKAI(RIKEN) 2016.7-2019.5
 • Mitsuyoshi NAKAO(Kumamoto Univ.) 2019.5-2022.6

Honarary members

 • Shigeru IIDA
 • Nobuo TAKAGI
 • Norio NIIKAWA
 • Toru HIGASHINAKAGAWA
 • Hikoya HAYATSU
 • Susumu HIROSE
 • Syouji TAJIMA
 • Kunio SHIOTA
 • Mitsuo OSHIMURA
 • Tsunehiro MUKAI
 • Hiroshi SANO
 • Yasuhito YUASA
 • Hiroyuki SASAKI
 • Fumitoshi ISHINO
 • Toru NAKANO
 • Yota MURAKAMI

Go PageTop