MENU
Japanese

About us

Organization

Chairperson

 • Mitsuyoshi NAKAO(Kumamoto Univ.)

Executive Vice Chairperson

 • Takashi ITO(Kyushu Univ.)

General Affairs Committee

 • *Izuho HATADA *Chairperson
 • Hidenobu SOEJIMA
 • Kazuya IWAMOTO

Public Relations Committee

 • *Jun-ichi NAKAYAMA *Chairperson
 • Takashi SADO
 • Tetsu KINOSHITA
 • Yasuyuki OHKAWA
 • Yutaka KONDO

Treasurer

 • Makoto TACHIBANA
 • Yasuhiro YAMADA

Selection Committee for Awards

 • *Toshikazu USHIJIMA *Chairperson
 • Fumitoshi ISHINO
 • Kiyoe URA
 • Tetsuji KAKUTANI
 • Toru NAKANO
 • Yasuyuki OHKAWA

Committee members

Successive Chairmans

 • Syouji TAJIMA(Osaka Univ.) 2006.12-2010.5
 • Hiroyuki SASAKI(Kyushu Univ.) 2010.6-2013.6
 • Toshikazu USHIJIMA(NCCRI) 2013.6-2016.6
 • Yoichi SHINKAI(RIKEN) 2016.7-2019.5

Honarary members

 • Shigeru IIDA
 • Nobuo TAKAGI
 • Norio NIIKAWA
 • Toru HIGASHINAKAGAWA
 • Hikoya HAYATSU
 • Susumu HIROSE
 • Syouji TAJIMA
 • Kunio SHIOTA
 • Mitsuo OSHIMURA
 • Tsunehiro MUKAI
 • Hiroshi SANO
 • Yasuhito YUASA

Go PageTop